AKIT
English Eesti

subscriber signature-creation data

abonendi allkirjaloomeandmed, abonendi SCD

olemus
prTS 419221:
allkirjaloomeandmed, mida abonent (signataar) kasutab
euroallkirjade loomiseks turvalise allkirjavahendiga
= signature-creation data which is used by the subscriber (the signatory) for the creation of qualified electronic signatures by
means of a secure signature-creation device