AKIT
English Eesti

hot standby

kuumvarusüsteem; kuumvaru (2)

olemus
varusüsteem
kasutuseloleva süsteemi tõrke puhuks,
ennetavalt paigaldatud ja
kiiresti kasutusele võetav

ISO/IEC 2382:
konfiguratsioon, milles
primaarse funktsionaalüksuse tõrke
korral saab kohe tööle rakendada liiasüksuse

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/1024/hot-standby

http://www.qnx.com/developers/docs/qnxcar2/index.jsp?topic=%2Fcom.qnx.doc.neutrino.cookbook%2Ftopic%2Fs1_ha_Standby.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Hot_spare

vt ka
- kuumvaru (1)
- külmvarusüsteem