AKIT
English Eesti

exploit (3)

eksploit

olemus

(3a) meetodina
ISO/IEC 27039:
määratletud viis infosüsteemi turvalisuse rikkumiseks nõrkuse kaudu

ISO/IEC 17961:
turvanõrkust ärakasutav meetod otseseks või kaudseks turvapoliitika rikkumiseks

(3b) vahendina
mingi nõrkuse ärakasutusele suunatud ründevahend:
- programm, andmekogum, käsujada

vt ka
- eksploidimeetod
- eksploidipakk
- eksploidiskript
- eksploitnõrkus
- USB-eksploit