AKIT
English Eesti

encountered potential vulnerabilities

ilmnenud potentsiaalsed nõrkused

olemus
CC:
hindamistegevuste sooritamisel
hindaja tuvastatud potentsiaalsed hindamisobjekti nõrkused,
mida saab ära kasutada
funktsionaalsete turvanõuete rikkumiseks

täpsemalt
https://www.ipa.go.jp/security/jisec/apdx/documents/VulnerabilityAssessmentGuide_e.pdf