AKIT
English Eesti

potential vulnerability

potentsiaalne nõrkus

olemus
CC:
oletatav, kuid kinnitamata nõrkus:
oletus tuleneb mingist
postuleeritud ründeteest
funktsionaalsete turvanõuete rikkumiseks

vt ka
- ilmnenud potentsiaalsed nõrkused