AKIT
English Eesti

weakness

nõrkus (2)

olemus
omadus, üldises tähenduses

vt ka
- nõrkus (1), turvanõrkus