AKIT
English Eesti

organizational (2)

korralduslik, organisatsiooniline

Õ:"organisatoorne" (st organisaatorile omane)
selles tähenduses on eksitav

olemus
korraldusele (organiseeritusele) omane,
korraldust rakendav

Merriam-Webster:
1: of or relating to an organization : involving organization
// the organizational state of a crystal
No organizational structure has evoked more heated debate than the bureaucracy.


näide
korralduslikud turvameetmed
vastandina tehnilistele