AKIT
English Eesti

classful addressing

klassadresseerimine

olemus
IP-adresseerimise süsteem:
- protokolliga IPv4
- jaotab Interneti aadressiruumi viieks klassiks
- võrguosa v määrab ülemaailmne organ
- hostiosa h määrab kohalik organ

klassid
A - maks. 128 võrku, igas kuni 16777216 aadressi
(0vvvvvvv.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh)
B - 16384 võrku, igas kuni 65535 aadressi
(10vvvvvv.vvvvvvvv.hhhhhhhh.hhhhhhhh)
C- 2097152 võrku, igas kuni 254 aadressi + 2 eriaadressi
(110vvvvv.vvvvvvvv.vvvvvvvv.hhhhhhhh)
D - multisaade
E - reserv

ülevaateid
http://www.freesoft.org/CIE/Course/Subnet/202.htm

http://www.tcpipguide.com/free/t_IPClassfulAddressingOverviewandAddressClasses.htm

http://www.comptechdoc.org/os/linux/manual4/networkclasses.html

https://www.slideshare.net/AbhishekKesharwani2/ip-addressing-classful

vt ka
- CIDR