AKIT
English Eesti

computer security

arvutiturve

infoturbe osa: infosüsteemi varade turve, hõlmab riistvara, tarkvara ning töödeldavat, talletatud ja edastatavat teavet

ISO/IEC 2382, 20944: andmete ja ressursside kaitse õnnetuste või kuritahtlike tegude eest, tavaliselt sellekohaste meetmetega