AKIT
English Eesti

point-to-point security

kakspunktturve

olemus
andmete turve edastusel,
transpordiühenduse
otspunktide vahel:
- näiteks SSL/TLS abil
- mitte aga andmete lähtekohast sihtkohani

täpsemalt
https://stackoverflow.com/questions/4280145/does-ssl-provide-point-to-point-security

http://www.xyzws.com/scdjws/WSGEN/4