AKIT
English Eesti

societal security framework

ühiskonnaturbe karkass

olemus
EVS ISO 22300:
komponentide kogum, mis loob alused ühiskonnaturbe
kavandamiseks, teostuseks, seireks, läbivaatuseks
ja pidevaks täiustamiseks:
- ühiskonnaturbe halduse poliitika
- eesmärgid
- mandaadi
- kohustumuse
ning ühiskonnaturbe ja organisatsioonilise korralduse:
- plaanid
- seosed
- vastutused
- ressursid
- protsessid
- tegevused
=
set of components that provide the foundations and organizational arrangements for designing, implementing,
monitoring, reviewing and continually improving societal security NOTE 1. The foundations include the policy, objectives, mandate and commitment to manage societal security.
NOTE 2. Organizational arrangements include plans, relationships, accountabilities, resources, processes and activities.