AKIT
English Eesti

device security

vahenditurve; seadmeturve

näide
ISO 13491:
turve, mis on määratud ainult
turvalise krüptovahendi enda karakteristikutega,
sõltumatult ta konkreetsest käidukeskkonnast