AKIT
English Eesti

security plane

turbetasand

olemus
X.805: turbemõõtmete mehhanismidega kaitstav võrguprotsessi tüüp, millel on spetsiifilised turbevajadused

turbetasandid etalonmudelis
- halduse tasand
- juhtimise ja signaalimise tasand
- lõppkasutaja tasand

täpsemalt
https://www.imf-conference.org/imf2007/X%20805-for-IMF_09_13.pdf

standard
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.805-200310-I!!PDF-E&type=items