AKIT
English Eesti

storage security

talletuse turve

olemus
riistvara, tarkvara, sideprotokollide ja organisatsiooni poliitika parameetrid ja sätted talletusressursside kaitseks, eeskätt pääsu reguleerivad

ISO/IEC 27040:
salvestisüsteemide, -taristu ja neis hoitavate andmete kaitse
- füüsiliste, tehniliste ja halduslike meetmetega
- keskendub andmete ja nende talletuse taristu kaitsele
------ volitamata paljastamise, muutmise ja hävitamise eest
- tagab volitatud kasutajaile käideldavuse
- turvameetmed võivad oma loomult olla
------ preventiivsed
------ tuvastuslikud
------ korrektiivsed
------ peletavad
------ taastavad
------ korvavad