AKIT
English Eesti

non-bypassability of the TSF

turbemöödumatus

olemus
CC:
turvaarhitektuuri omadus, mille puhul
kõiki funktsionaalsete turvanõuetega
seotud toiminguid vahendab
hindamisobjekti turvafunktsioonistik (TSF)