AKIT
English Eesti

security layer

turbekiht

olemus
X.805: võrgu seadmete ja vahendite rühmituste hierarhia tasemetele vastav turbemõõtmetega kaitstav kiht

turbekihid etalonmudelis
- taristu kiht
- teenuste kiht
- rakenduste kiht

täpsemalt
https://www.imf-conference.org/imf2007/X%20805-for-IMF_09_13.pdf

standard
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.805-200310-I!!PDF-E&type=items