AKIT
English Eesti

linear congruential method

lineaarkongruentsmeetod

olemus
pseudojuhuarvude genereerimise meetod,
kasutab rekurrentset seost
x[i+1] = a [i ] + b mod m , kus
- a, b ja m on fikseeritud naturaalarvud
- seeme x[0] valitakse juhuslikuna,
kasutades arvuti sisemist entroopiat
näiteks klahvivajutuste parameetreid

ülevaateid
https://www.eg.bucknell.edu/~xmeng/Course/CS6337/Note/master/node40.html

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Linear_congruential_method

https://www.geeksforgeeks.org/linear-congruence-method-for-generating-pseudo-random-numbers/

turvalisus
generaatori lihtsa murtavuse tõttu ei sobi kasutamiseks krüptograafias