AKIT
English Eesti

methodology (1)

metoodika

olemus
tegutsemisviis, meetodite süsteem

Wiktionary:
2. A collection of methods, practices, procedures and rules used by those who work in some field.

ülevaateid
https://uxdesign.cc/method-vs-methodology-whats-the-difference-9cc755c2e69d

https://en.wikipedia.org/wiki/Methodology

https://www.modares.ac.ir/uploads/Agr.Oth.Lib.17.pdf

IT alal
ISO/IEC 21827:
standardite, protseduuride ja tugimeetodite
kogum, mis määratleb
toote või süsteemi väljatöötamise käsitluse

ISO/IEC 18045:
põhimõtete, protseduuride ja protsesside
süsteem, mis kohaldatakse
infoturbe hindamistele

näiteid
https://ir.canterbury.ac.nz/bitstream/handle/10092/14798/hons_0306.pdf?sequence=1

http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=adf

vt ka
- metodoloogia