AKIT
English Eesti

trial-and-error method

proovimismeetod

olemus
püüd probleemi lahendada korduvate varieeritud katsetega