channel capacity

kanali läbilaskevõime

olemus
kanalit ajaühikus läbivate üksuste
(info- või aineüksuste, esemete vm)
maksimaalne võimalik arv

ISO/IEC 2382:
kanali edastusvõime mõõt
piiritletud allikast sõnumite edastusel,
märgi keskmiste infosisalduste edastuse
maksimaalväärtusena ajaühikus või
maksimaalse võimaliku keskmise
vastastikuse infoedastuse kiirusena,
mis on sobiva koodi kasutamisel saavutatav
vigade väikese tõenäosusega
=
measure of the ability of a given channel subject to specific constraints to transmit messages from a specified message source, expressed either as the maximum possible character mean transinformation content or as the maximum possible average transinformation rate, which can be achieved with an arbitrary small probability of errors by use of an appropriate code

ISO/IEC/IEEE 24765:
maksimaalne teabekogus,
mida saab kanali kaudu edastada ajaühikus,
tavaliselt on mõõtühikuks bit/s või bood
=
maximum amount of information that can be transferred on a given channel per unit of time; usually measured in bits per second or in baud

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_capacity

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/informationtheory/moderninfotheory/v/intro-to-channel-capacity-information-theory

https://iwct.sjtu.edu.cn/personal/yingcui/Slides/CC/2-information%20theory%20-%20channel%20capacity.pdf

https://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/courses/eit080/InfoTheorySH/InfoTheoryPart2b.pdf

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Transmission_rate_of_a_channel

https://www.gaussianwaves.com/2008/04/channel-capacity/

vt ka
- läbilaskevõime (2)

Toimub laadimine

channel capacity

kanali läbilaskevõime

olemus
kanalit ajaühikus läbivate üksuste
(info- või aineüksuste, esemete vm)
maksimaalne võimalik arv

ISO/IEC 2382:
kanali edastusvõime mõõt
piiritletud allikast sõnumite edastusel,
märgi keskmiste infosisalduste edastuse
maksimaalväärtusena ajaühikus või
maksimaalse võimaliku keskmise
vastastikuse infoedastuse kiirusena,
mis on sobiva koodi kasutamisel saavutatav
vigade väikese tõenäosusega
=
measure of the ability of a given channel subject to specific constraints to transmit messages from a specified message source, expressed either as the maximum possible character mean transinformation content or as the maximum possible average transinformation rate, which can be achieved with an arbitrary small probability of errors by use of an appropriate code

ISO/IEC/IEEE 24765:
maksimaalne teabekogus,
mida saab kanali kaudu edastada ajaühikus,
tavaliselt on mõõtühikuks bit/s või bood
=
maximum amount of information that can be transferred on a given channel per unit of time; usually measured in bits per second or in baud

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_capacity

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/informationtheory/moderninfotheory/v/intro-to-channel-capacity-information-theory

https://iwct.sjtu.edu.cn/personal/yingcui/Slides/CC/2-information%20theory%20-%20channel%20capacity.pdf

https://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/courses/eit080/InfoTheorySH/InfoTheoryPart2b.pdf

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Transmission_rate_of_a_channel

https://www.gaussianwaves.com/2008/04/channel-capacity/

vt ka
- läbilaskevõime (2)

Palun oodake...

Tõrge

channel capacity

kanali läbilaskevõime

olemus
kanalit ajaühikus läbivate üksuste
(info- või aineüksuste, esemete vm)
maksimaalne võimalik arv

ISO/IEC 2382:
kanali edastusvõime mõõt
piiritletud allikast sõnumite edastusel,
märgi keskmiste infosisalduste edastuse
maksimaalväärtusena ajaühikus või
maksimaalse võimaliku keskmise
vastastikuse infoedastuse kiirusena,
mis on sobiva koodi kasutamisel saavutatav
vigade väikese tõenäosusega
=
measure of the ability of a given channel subject to specific constraints to transmit messages from a specified message source, expressed either as the maximum possible character mean transinformation content or as the maximum possible average transinformation rate, which can be achieved with an arbitrary small probability of errors by use of an appropriate code

ISO/IEC/IEEE 24765:
maksimaalne teabekogus,
mida saab kanali kaudu edastada ajaühikus,
tavaliselt on mõõtühikuks bit/s või bood
=
maximum amount of information that can be transferred on a given channel per unit of time; usually measured in bits per second or in baud

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_capacity

https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/informationtheory/moderninfotheory/v/intro-to-channel-capacity-information-theory

https://iwct.sjtu.edu.cn/personal/yingcui/Slides/CC/2-information%20theory%20-%20channel%20capacity.pdf

https://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/courses/eit080/InfoTheorySH/InfoTheoryPart2b.pdf

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Transmission_rate_of_a_channel

https://www.gaussianwaves.com/2008/04/channel-capacity/

vt ka
- läbilaskevõime (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!