AKIT
English Eesti

baseline configuration

aluskonfiguratsioon

näide
süsteemi või konfiguratsioonielemendi
spetsifikatsioonide kogum, mis
- vaadeldaval hetkel kehtib
- on formaalselt läbi vaadatud ja kinnitatud
- on muudetav ainult muudatuste haldusega