AKIT
English Eesti

configuration list

konfiguratsiooniloend

olemus
konfiguratsiooni esitus

CC:
konfiguratsioonihalduse tulemdokument, mis
- loetleb kõik toote konfiguratsioonielemendid
koos iga elemendi täpse versioonitähisega
- määratleb elemendid, mis alluvad ALC-CMC konfiguratsioonihalduse nõuetele

näide
htp://207.109.69.166/oh/enUS/pid/help/applications/mergedProjects/introduction/launchingwebsuite/ov/wsmpinovwspcconfiguration_page.htm