AKIT
English Eesti

target (1)

siht; eesmärk (2); siht- (1)

olemus
taotletav seis

Wiktionary:
2. a goal or objective

näiteid
beat a target -- plaani täitma
by the target -- nõutavaks tähtajaks
hit a target -- plaani täitma
key target -- põhiülesanne
plan target -- plaaninäitaja
plan targets -- kontrollarvud, sihtnäitajad
sales targets -- turustusplaan
target cost -- plaanilised kulud
targeted financing -- sihtrahastamine
target of crime -- kuriteo eesmärk
target offence -- vandenõu; ebaseaduslik kokkulepe
target price -- plaaniline hind
target size -- sihtmõõde
target zone -- sihtvahemik

ülevaateid
https://www.kbis.com.au/difference-between-objectives-aims-targets-and-goals/

https://english.stackexchange.com/questions/188858/difference-between-purpose-aim-target-goal-objective-and-ambitio

https://www.lawinsider.com/dictionary/performance-targets

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Target

vt ka
- eesmärk (1)
- siht- (2)
- sihtusaldustase
- taastesiht
- turvasiht