AKIT
English Eesti

recovery target

taastesiht

olemus
taotletav taaste eesmärk:
- taaste sihtkestus või
- taaste sihtseis