AKIT
English Eesti

recovery time objective

taaste sihtkestus

olemus
maksimaalne talutav (lubatav)
ärifunktsiooni, ressursi või süsteemi
käideldamatuse kestus pärast intsidenti

ISO/IEC 27031:
ajavahemik, mille piires peavad pärast katkestust olema taastatud teenuste ja/või toodete minimaaltasemed ning neid toetavad süsteemid, rakendused või funktsioonid
=
period of time within which minimum levels of services and/or products and the supporting systems, applications, or functions must be recovered after a disruption has occurred

ISO 22300:
intsidendile järgnev ajavahemik, mille kestel
peavad toode ja teenus või tegevus jätkuma
või peavad ressursid olema taastatud;
toote, teenuse või tegevuse puhul peab sihtkestus
olema lühem ajast, mille kestel tekivad
katkemise kahjulikud toimed toote või teenuse puudumise
või tegevuse vastuvõtmatuks muutumise tagajärjel
=
period of time following an incident within which
product or service or an activity must be resumed, or
resources must be recovered
Note: For products, services and activities, the recovery time objective must be less than the time it would take for the adverse impacts that would arise as a result of not providing a product/service or performing an activity to become unacceptable.


ülevaateid
https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/what-is-the-difference-between-recovery-time-objective-rto-and-recovery-point-objective-rpo

vt ka
- taastesiht
- taaste sihtseis; taaste sihtaeg