AKIT
English Eesti

product and service

toode ja teenus

olemus
ISO 22301:
kasulik saadus või tulem
organisatsioonilt ta huvipooltele,
näiteks
- valmistatud esemed
- autokindlustus
- põetamine
=
output or outcome provided by an organization (3.21) to interested parties (3.15)
EXAMPLE:Manufactured items, car insurance, community nursing


vt ka
- toode
- teenus