AKIT
English Eesti

product and service

toode ja teenus

olemus
ISO 22300:
kasulik saadus või tulem organisatsioonilt ta huvipooltele,
näiteks valmistatud esemed, autokindlustus, põetamine
=
output or outcome provided by an organization to interested parties
EXAMPLE: Manufactured items, car insurance, community nursing


vt ka
- toode
- teenus