AKIT
English Eesti

recovery point objective

taaste sihtseis; taaste sihtaeg; taaste sihthetk

olemus
intsidendijärgsele taastele seatud eesmärk:
(a) lubatav andmete kadu, väljendatult
taaste kestusena või säilinud andmete vanusena,
määrab varukopeerimise minimaalse lubatava sageduse
(b) aeg, millele eelnevad andmed
peavad olema täielikult taastatud, näiteks
eelmine tund, eelmine tööpäev, eelmine nädal

ISO/IEC 27031:
hetk, mille ajaks peavad andmed olema
pärast katkestust taastatud
=
point in time to which data must be recovered after a disruption has occurred

ISO 22300:
hetk, milleni mingi tegevuse kasutatav teave
peab selle tegevuse jätkamise võimaldamiseks
olema taastatud;
võidakse nimetada ka maksimaalseks andmekaoks
=
point to which information used by an activity must be restored to enable the activity to operate on resumption
Note: Can also be referred to as “maximum data loss”.


ülevaateid
https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/what-is-the-difference-between-recovery-time-objective-rto-and-recovery-point-objective-rpo/

vt ka
- taaste sihtkestus