recovery point objective

taaste sihtseis; taaste sihtaeg; taaste sihthetk

olemus
intsidendijärgsele taastele seatud eesmärk:
(a) lubatav andmete kadu, väljendatult
taaste kestusena või säilinud andmete vanusena,
määrab varukopeerimise minimaalse lubatava sageduse
(b) aeg, millele eelnevad andmed
peavad olema täielikult taastatud, näiteks
eelmine tund, eelmine tööpäev, eelmine nädal

ISO/IEC 27002, 27031:
hetk, milleni peavad andmed olema pärast katkestust taastatud
= point in time to which data must be recovered after a disruption has occurred

ISO 22300:
hetk, milleni mingi tegevuse kasutatav teave peab selle tegevuse jätkamise võimaldamiseks olema taastatud;
võidakse nimetada ka maksimaalseks andmekaoks
= point to which information used by an activity must be restored to enable the activity to operate on resumption
Note: Can also be referred to as “maximum data loss”.


ülevaateid
https://www.techtarget.com/whatis/definition/recovery-point-objective-RPO

https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/what-is-the-difference-between-recovery-time-objective-rto-and-recovery-point-objective-rpo/

https://www.msp360.com/resources/blog/rto-vs-rpo-difference/

https://www.druva.com/glossary/what-is-a-recovery-point-objective-definition-and-related-faqs

vt ka
- taaste sihtkestus

Toimub laadimine

recovery point objective

taaste sihtseis; taaste sihtaeg; taaste sihthetk

olemus
intsidendijärgsele taastele seatud eesmärk:
(a) lubatav andmete kadu, väljendatult
taaste kestusena või säilinud andmete vanusena,
määrab varukopeerimise minimaalse lubatava sageduse
(b) aeg, millele eelnevad andmed
peavad olema täielikult taastatud, näiteks
eelmine tund, eelmine tööpäev, eelmine nädal

ISO/IEC 27002, 27031:
hetk, milleni peavad andmed olema pärast katkestust taastatud
= point in time to which data must be recovered after a disruption has occurred

ISO 22300:
hetk, milleni mingi tegevuse kasutatav teave peab selle tegevuse jätkamise võimaldamiseks olema taastatud;
võidakse nimetada ka maksimaalseks andmekaoks
= point to which information used by an activity must be restored to enable the activity to operate on resumption
Note: Can also be referred to as “maximum data loss”.


ülevaateid
https://www.techtarget.com/whatis/definition/recovery-point-objective-RPO

https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/what-is-the-difference-between-recovery-time-objective-rto-and-recovery-point-objective-rpo/

https://www.msp360.com/resources/blog/rto-vs-rpo-difference/

https://www.druva.com/glossary/what-is-a-recovery-point-objective-definition-and-related-faqs

vt ka
- taaste sihtkestus

Palun oodake...

Tõrge

recovery point objective

taaste sihtseis; taaste sihtaeg; taaste sihthetk

olemus
intsidendijärgsele taastele seatud eesmärk:
(a) lubatav andmete kadu, väljendatult
taaste kestusena või säilinud andmete vanusena,
määrab varukopeerimise minimaalse lubatava sageduse
(b) aeg, millele eelnevad andmed
peavad olema täielikult taastatud, näiteks
eelmine tund, eelmine tööpäev, eelmine nädal

ISO/IEC 27002, 27031:
hetk, milleni peavad andmed olema pärast katkestust taastatud
= point in time to which data must be recovered after a disruption has occurred

ISO 22300:
hetk, milleni mingi tegevuse kasutatav teave peab selle tegevuse jätkamise võimaldamiseks olema taastatud;
võidakse nimetada ka maksimaalseks andmekaoks
= point to which information used by an activity must be restored to enable the activity to operate on resumption
Note: Can also be referred to as “maximum data loss”.


ülevaateid
https://www.techtarget.com/whatis/definition/recovery-point-objective-RPO

https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/what-is-the-difference-between-recovery-time-objective-rto-and-recovery-point-objective-rpo/

https://www.msp360.com/resources/blog/rto-vs-rpo-difference/

https://www.druva.com/glossary/what-is-a-recovery-point-objective-definition-and-related-faqs

vt ka
- taaste sihtkestus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!