AKIT
English Eesti

minimum business continuity objective

jätkuvuse minimaaleesmärk

olemus
ISO 22301, ISO/IEC 27031:
teenuste ja/või toodete minimaaltase,
mis on tegevuse katkemisel
organisatsioonile vastuvõetav ta
tegutsemise eesmärkide saavutamiseks

ülevaateid
https://blog.bcm-institute.org/bcm-planning-methodology/what-is-mbco-or-minimum-business-continuity-objective

https://www.bcmpedia.org/wiki/Minimum_Business_Continuity_Objective_(MBCO)