AKIT
English Eesti

network information center

võrguteabekeskus

olemus
IEC 732:
võrgu konfiguratsiooniandmeid haldav
ja neid saada võimaldav organisatsioon:
- annab võrgu kasutajaile ka tehnilist abi
- Internetis moodustavad need keskused hierarhia
- spetsiifiline võrguteabekeskus on ka Internetiga ühendatud võrkudele võrgunumbreid määrav organ