AKIT
English Eesti

intelligence (1)

luureteave

olemus
teave, mida kogub
valitsus või organisatsioon
oma otsuste suunamiseks,
võib olla
- avalik ja/või konfidentsiaalne
- pärit paljudest avalikest
ja/või salajastest allikatest

Wiktionary:
3. (chiefly uncountable) Information, usually secret, about the enemy or about hostile activities.

USA DoD:
- välisriike
- vaenulikke jõude või elemente
- operatsioonialasid
puudutava teabe
- kogumise
- töötluse
- integratsiooni
- hindamise
- analüüsi
- tõlgendamise
tulem

ülevaateid
https://rationalwiki.org/wiki/Intelligence_(government)

http://www.intelligence101.com/an-introduction-to-the-intelligence-cycle/

https://web.archive.org/web/20080121002221/http://www.fas.org/main/content.jsp?formAction=325&projectId=6

https://www.mi5.gov.uk/gathering-intelligence

https://www.defcon.org/images/defcon-10/dc-10-presentations/dc10-vandal-intelligence.pdf

https://www.rand.org/topics/intelligence-collection.html

https://ecommons.txstate.edu/bitstream/handle/10877/3440/fulltext.pdf?sequence=1

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf

vt ka
- elutähtsad luureandmed
- luurepõhine õiguskaitse
- tehniline luureteave