intelligence (1)

luureteave

olemus
teave, mida kogub valitsus või organisatsioon
oma otsuste suunamiseks;
võib olla avalik ja/või konfidentsiaalne ning
pärit paljudest avalikest ja/või salajastest allikatest

Wiktionary:
3. (chiefly uncountable) Information, usually secret, about the enemy or about hostile activities.

DoD Intelligence Glossary:
välisriike, tegelikult või potentsiaalselt vaenulikke
jõude või elemente või tegelikke või potentsiaalseid operatsioonialasid puudutava teabe
kogumise, töötluse, integratsiooni, hindamise,
analüüsi ja tõlgendamise tulem
=
the product resulting from the collection, processing, integration, evaluation, analysis, and interpretation of available information concerning foreign nations, hostile or potentially hostile forces or elements, or areas of actual or potential operations

ülevaateid
https://rationalwiki.org/wiki/Intelligence_(government)

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_intelligence

https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_intelligence

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence

http://www.intelligence101.com/an-introduction-to-the-intelligence-cycle/

https://web.archive.org/web/20080121002221/http://www.fas.org/main/content.jsp?formAction=325&projectId=6

https://www.mi5.gov.uk/gathering-intelligence

https://www.defcon.org/images/defcon-10/dc-10-presentations/dc10-vandal-intelligence.pdf

https://www.rand.org/topics/intelligence-collection.html

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf

vt ka
- elutähtsad luureandmed
- luurepõhine õiguskaitse
- tehniline luureteave

Toimub laadimine

intelligence (1)

luureteave

olemus
teave, mida kogub valitsus või organisatsioon
oma otsuste suunamiseks;
võib olla avalik ja/või konfidentsiaalne ning
pärit paljudest avalikest ja/või salajastest allikatest

Wiktionary:
3. (chiefly uncountable) Information, usually secret, about the enemy or about hostile activities.

DoD Intelligence Glossary:
välisriike, tegelikult või potentsiaalselt vaenulikke
jõude või elemente või tegelikke või potentsiaalseid operatsioonialasid puudutava teabe
kogumise, töötluse, integratsiooni, hindamise,
analüüsi ja tõlgendamise tulem
=
the product resulting from the collection, processing, integration, evaluation, analysis, and interpretation of available information concerning foreign nations, hostile or potentially hostile forces or elements, or areas of actual or potential operations

ülevaateid
https://rationalwiki.org/wiki/Intelligence_(government)

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_intelligence

https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_intelligence

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence

http://www.intelligence101.com/an-introduction-to-the-intelligence-cycle/

https://web.archive.org/web/20080121002221/http://www.fas.org/main/content.jsp?formAction=325&projectId=6

https://www.mi5.gov.uk/gathering-intelligence

https://www.defcon.org/images/defcon-10/dc-10-presentations/dc10-vandal-intelligence.pdf

https://www.rand.org/topics/intelligence-collection.html

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf

vt ka
- elutähtsad luureandmed
- luurepõhine õiguskaitse
- tehniline luureteave

Palun oodake...

Tõrge

intelligence (1)

luureteave

olemus
teave, mida kogub valitsus või organisatsioon
oma otsuste suunamiseks;
võib olla avalik ja/või konfidentsiaalne ning
pärit paljudest avalikest ja/või salajastest allikatest

Wiktionary:
3. (chiefly uncountable) Information, usually secret, about the enemy or about hostile activities.

DoD Intelligence Glossary:
välisriike, tegelikult või potentsiaalselt vaenulikke
jõude või elemente või tegelikke või potentsiaalseid operatsioonialasid puudutava teabe
kogumise, töötluse, integratsiooni, hindamise,
analüüsi ja tõlgendamise tulem
=
the product resulting from the collection, processing, integration, evaluation, analysis, and interpretation of available information concerning foreign nations, hostile or potentially hostile forces or elements, or areas of actual or potential operations

ülevaateid
https://rationalwiki.org/wiki/Intelligence_(government)

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_intelligence

https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_intelligence

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence

http://www.intelligence101.com/an-introduction-to-the-intelligence-cycle/

https://web.archive.org/web/20080121002221/http://www.fas.org/main/content.jsp?formAction=325&projectId=6

https://www.mi5.gov.uk/gathering-intelligence

https://www.defcon.org/images/defcon-10/dc-10-presentations/dc10-vandal-intelligence.pdf

https://www.rand.org/topics/intelligence-collection.html

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_for_Analysts.pdf

vt ka
- elutähtsad luureandmed
- luurepõhine õiguskaitse
- tehniline luureteave

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!