AKIT
English Eesti

personal information

isikuteave

olemus
ISO/TS 17975, ISO/TR 18307, 21089:
igasugune identifitseeritud või tuvastatava
füüsilise isikuga seotud teave

ISO/IEC 15944:
igasugune identifitseeritud või tuvastatava
füüsilise isikuga seotud teave,
mis on jäädvustatud ükskõik millisel kujul,
sealhulgas elektrooniliselt või paberil

ISO/IEC 27011:
riigi õigusnormiga määratletud
teave isiku kohta, mida saab kasutada
selle isiku tuvastuseks

vt ka
- isikuandmed (1)
- isikutuvastusteave