personal information

isikuteave

olemus
ISO/TS 17975, ISO/TR 18307, 21089:
igasugune teave, mis on seotud
identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isikuga
= any information relating to an identified or identifiable natural person

ISO/IEC 15944-5:
igasugune teave, mis on seotud identifitseeritava
füüsilise isikuga ja on jäädvustatud ükskõik millisel kujul,
sealhulgas elektrooniliselt või paberil
= any information on or about an identifiable individual
that is recorded in any form, including electronically or on paper


ülevaateid
https://www.termsfeed.com/blog/personal-information-privacy-laws/

vt ka
- isikuandmed (1)
- isikutuvastusteave
- nähtamatu isikuteave

Toimub laadimine

personal information

isikuteave

olemus
ISO/TS 17975, ISO/TR 18307, 21089:
igasugune teave, mis on seotud
identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isikuga
= any information relating to an identified or identifiable natural person

ISO/IEC 15944-5:
igasugune teave, mis on seotud identifitseeritava
füüsilise isikuga ja on jäädvustatud ükskõik millisel kujul,
sealhulgas elektrooniliselt või paberil
= any information on or about an identifiable individual
that is recorded in any form, including electronically or on paper


ülevaateid
https://www.termsfeed.com/blog/personal-information-privacy-laws/

vt ka
- isikuandmed (1)
- isikutuvastusteave
- nähtamatu isikuteave

Palun oodake...

Tõrge

personal information

isikuteave

olemus
ISO/TS 17975, ISO/TR 18307, 21089:
igasugune teave, mis on seotud
identifitseeritud või identifitseeritava füüsilise isikuga
= any information relating to an identified or identifiable natural person

ISO/IEC 15944-5:
igasugune teave, mis on seotud identifitseeritava
füüsilise isikuga ja on jäädvustatud ükskõik millisel kujul,
sealhulgas elektrooniliselt või paberil
= any information on or about an identifiable individual
that is recorded in any form, including electronically or on paper


ülevaateid
https://www.termsfeed.com/blog/personal-information-privacy-laws/

vt ka
- isikuandmed (1)
- isikutuvastusteave
- nähtamatu isikuteave

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!