AKIT
English Eesti

personal information

isikuteave

olemus
ISO/TS 17975, ISO/TR 18307, 21089:
igasugune teave, mis on seotud
identifitseeritud või tuvastatava
füüsilise isikuga

ISO/IEC 15944:
igasugune teave, mis on seotud
identifitseeritud või tuvastatava
füüsilise isikuga ja
on jäädvustatud ükskõik millisel kujul,
sealhulgas elektrooniliselt või paberil

ISO/IEC 27011:
riigi õigusnormiga määratletud
teave isiku kohta, mida saab kasutada
selle isiku tuvastuseks

ülevaateid
https://www.termsfeed.com/blog/personal-information-privacy-laws/

vt ka
- isikuandmed (1)
- isikutuvastusteave
- nähtamatu isikuteave