AKIT
English Eesti

proprietary information

omandteave

olemus
isikule või organisatsioonile kuuluv teave, mille kättesaadavust ja kasutamist ta omanik kitsendab, sealhulgas väärtuslik ja harilikult tundlik äriteave

näiteid
- konkurentsiteave
- klientide nimistud
- ärisaladused