AKIT
English Eesti

location information

asukohateave (1)

olemus
geograafilist, füüsilist või loogilist asukohta puudutav teave
- näiteks privaatsuse mudelites