AKIT
English Eesti

processing of PII

isikutuvastusteabe töötlus

olemus
ISO/IEC 27018, 29100:
isikutuvastusteabega
sooritatav operatsioon(istik)

vt ka
- isikuandmete töötlus