AKIT
English Eesti

processing of PII

isikutuvastusteabe töötlus

ISO/IEC 27018, 29100: isikutuvastusteabega sooritatav operatsioon(istik)