AKIT
English Eesti

uncertainty

määramatus

olemus
teabe puudulikkus või ebatäpsus
- kvalitatiivne või kvantitatiivne
- põhjuseks
------ juhuslike tegurite toime,
------------ näiteks mõõtmisel
------ lähteandmete puudulikkus,
------------ näiteks otsustamisel ja prognoosimisel

ISO 11231:
lähteandmete ja/või analüüsiprotsessi ebakindlus

näiteid
- statistikas:
muutuja tõenäosusjaotuse parameetrite puudumine
- riskianalüüsis:
võimatus riski mõõta
- otsustamisel:
suutmatus määrata eri tagajärgede usutavat võimalikkust

vt ka
- määramatuspiirkond