AKIT
English Eesti

deadband

tundetuspiirkond; määramatuspiirkond; suikeulatus

olemus
vahemik, millesse kuulumisel
sisendtoime ei muuda väljundolekut
või tekitab väljundväärtuse null

ISO/IEC Guide 99:
maksimaalne vahemik, mille piires saab
mõõdetavat suurust mõlemas suunas muuta,
ilma et sellele vastav näit avastatavalt muutuks

ISO/TR 11065:
sisendsuuruse maksimaalne vahemik,
mis ei põhjusta avastatavat väljundsuuruse muutust

näiteid
https://x-engineer.org/wp-content/uploads/2019/01/On-off-control-with-deadband-output-287x300.png

https://www.researchgate.net/profile/Jay_Johnson3/publication/308225413/figure/fig1/AS:418889105199109@1476882353556/Fig-1-Defining-the-pointwise-FW-curve-with-three-parameters.png

http://production-oms.s3.amazonaws.com/static/Image/1109TS-2-DualHighLow.jpg