AKIT
English Eesti

information need

teabevajadus

ISO/IEC 27000:
- eesmärkide
- sihtide
- riskide
- probleemide
käsitlemiseks vajalik ettekujutus