AKIT
English Eesti

information assurance

teabe tagamine; teabetagatus

olemus
infoturbe sünonüüm USA riigiasutustes

iseärasused
- nende mudelis on turvalisusel viis komponenti:
----- käideldavus
----- terviklus
----- autentsus
----- konfidentsiaalsus
----- salgamatus
- st tervikluse kaks alamosa on võetud eraldi komponentideks

veel üks sünonüüm
USA uuemates dokumentides asendab seda küberturve:
- NB! see pole küberturve ISO/IEC 27032 tähenduses
- pole põhjust eelistada rahvusvahelisele standardterminile