AKIT
English Eesti

position information

asukohateave (2); kohateave; ametikohateave

olemus
sõltub kontekstist

näide
süsteemiga GPS saadav teave

vt ka
- asukohateave (1)