AKIT
English Eesti

information evaluation

teabe hindamine

olemus
teabe väärtuse mitmemõõtmeline määramine mitmeastmelise kvalitatiivse skaalaga:
- skaalal tavaliselt 4, 5, 6 astet
- tüüpilised mõõtmed (aspektid) on
----- allika usaldusväärsus
----- teabe asjakohasus
----- usutavus
----- värskus
----- täpsus
----- katvus
----- erapooletus
- mõõtmetena võidakse lisada ka käitlusviis, näiteks
----- levi viis
----- ulatus
----- kitsendused

tulemi tähistus
- kasutatakse mõõtmete astmeid tähistavate tärkkoodide kombinatsioone
- näiteks C4 kahemõõtmelise puhul
- koodideks võivad olla mõõtmete astmete korrutisena, näiteks
----- 4x4 = kaks neljaastmelist mõõdet
----- 5x5x5 = kolm viieastmelist, näiteks NIM
----- 6x6 = kaks kuueastmelist, näiteks admiraliteedikood

ülevaateid ja juhiseid
https://www.slideshare.net/AshleyDandrea/evaluating-information-sources-22771005

http://4knowledge-za.blogspot.com.ee/2009/05/intelligence-grading-systems.html

http://libguides.sdstate.edu/c.php?g=281899&p=1877603

http://guides.library.jhu.edu/c.php?g=202581&p=1334914

https://library.ithaca.edu/sp/assets/users/_lchabot/ACCORDchecklist_Final.pdf

http://dges.cucea.udg.mx/wordpress/wp-content/uploads/file/Evaluationof.pdf

https://softchalk.com/lessons/InternetTech-Research/InformationEvaluation.pdf

võrgustatud teabe hindamine
http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm

https://www.slideshare.net/AhmedRefat/evaluation-of-internet-information

http://karibouconnections.net/medlibafrica/training_module/pdf/module6.pdf

http://www.informationr.net/ir/19-4/paper645.html

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4329971/2.pdf

https://books.google.ee/books?id=KtMqDgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:1856043797&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjsoqDjjoXcAhXLESwKHVhLCRMQ6AEIJjAA#v=onepage&q&f=false

vt ka
http://www.its-training-uk.com/InformationSheets/Risk%20Assessment%20and%20Intelligence%20grading.pdf