AKIT
English Eesti

business continuity programme

jätkuvusprogramm

olemus
ISO 22301:
pidev haldus- ja valitsemisprotsess
äritegevuse jätkuvuse halduse
elluviimiseks ja käigushoiuks,
juhtkonna toetusega ja
vajalike ressurssidega varustatult

täpsemalt
https://bcmmetrics.com/ffiec-business-continuity-program/

https://www.verisk.com/resources/business-continuity-program/

vt ka
- jätkuvusplaan
- ootamatuseplaan