AKIT
English Eesti

threshold encryption

lävikrüpteerimine

olemus
liik jaosvõtmega krüpteerimist:
- krüptogrammi saab dekrüpteerida ainult
------ määratud läve ületava arvu võtmeosadega
------ usaldusolemite koostöös

vt ka
- lävikrüptosüsteem