AKIT
English Eesti

detection threshold

tajulävi

olemus
(a) IEC 80000:
teadvusel inimesele rakendatava stiimuli
minimaalne vajalik tase reaktsiooni tekitamiseks
https://goodpsychology.files.wordpress.com/2013/03/absolute_thresholds.jpg

(b) seadme või süsteemi tundetuspiirkonna ülapiir
http://msp.ucsd.edu/techniques/latest/book-html/img331.png