AKIT
English Eesti

damage treshold (1)

traumalävi

olemus
IEC 80000:
stiimuli selline tase, millest kõrgem
võib tekitada ajutise või alalise kahjustuse;
sageli sõltub ka stiimuli kestusest

näiteid
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3609720/