AKIT
English Eesti

threshold signature

lävisignatuur

olemus
liik jaosvõtmega digitaalsignatuure:
- luua saab ainult määratud läve ületava arvu võtmeosadega
------ usaldusolemite koostöös

vt ka
- lävikrüptosüsteem