AKIT
English Eesti

target node

sihtsõlm

näide
iSCSI kontekstis: ühenduse teine otspunkt:
- salvestusressursse esindav sihtseade või -port

vt liidese standard
https://tools.ietf.org/html/rfc7143