AKIT
English Eesti

peer entity

partnerolem; võrdsubjekt

olemus
andmeside vastaspoole olem
samas OSI mudeli kihis

ISO/IEC 2382 jm:
sama kihi subjekt samas või teises
avatud süsteemis
=
entity in the same or different open system that is in the same layer