AKIT
English Eesti

external entity

välisolem

olemus
(1) CC:
inim- või IT-olem, mis
saab interakteerida hindamisobjektiga
väljastpoolt hindamisobjekti piiri,
võidakse nimetada ka kasutajaks

(2) XML:
parsimisel lisatud dokumendiväline lingitud olem

https://versprite.com/blog/xml-external-entity-xxe-processing/

vt ka
- XML välisolemrünne