external entity

välisolem

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
https://www.lawinsider.com/dictionary/external-entity

ISO/IEC 15408, CC:
inim-tehniline süsteem või ta komponent, mis
interakteerib hindamisobjektiga väljastpoolt hindamisobjekti piiri,
võidakse nimetada ka kasutajaks
= human technical system or one of its components interacting with the target of evaluation (TOE) from outside of the TOE boundary

XML:
parsimisel lisatud dokumendiväline lingitud olem
= a URI, retrieved and processed during the XML file parsing
https://versprite.com/blog/xml-external-entity-xxe-processing/

vt ka
- XML välisolemrünne

Toimub laadimine

external entity

välisolem

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
https://www.lawinsider.com/dictionary/external-entity

ISO/IEC 15408, CC:
inim-tehniline süsteem või ta komponent, mis
interakteerib hindamisobjektiga väljastpoolt hindamisobjekti piiri,
võidakse nimetada ka kasutajaks
= human technical system or one of its components interacting with the target of evaluation (TOE) from outside of the TOE boundary

XML:
parsimisel lisatud dokumendiväline lingitud olem
= a URI, retrieved and processed during the XML file parsing
https://versprite.com/blog/xml-external-entity-xxe-processing/

vt ka
- XML välisolemrünne

Palun oodake...

Tõrge

external entity

välisolem

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
https://www.lawinsider.com/dictionary/external-entity

ISO/IEC 15408, CC:
inim-tehniline süsteem või ta komponent, mis
interakteerib hindamisobjektiga väljastpoolt hindamisobjekti piiri,
võidakse nimetada ka kasutajaks
= human technical system or one of its components interacting with the target of evaluation (TOE) from outside of the TOE boundary

XML:
parsimisel lisatud dokumendiväline lingitud olem
= a URI, retrieved and processed during the XML file parsing
https://versprite.com/blog/xml-external-entity-xxe-processing/

vt ka
- XML välisolemrünne

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!