AKIT
English Eesti

forward secrecy with respect to both entity A and entity B individually

tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi

olemus
ISO/IEC 11770:
olukord, kus
olemi A või B pikaajalise privaatvõtme teadmine
pärast võtme kokkuleppimist
ei võimalda vastasel
uuesti arvutada varemtuletatud võtmeid;
erineb mõlem-tulevikusalastusest,
kus seda ei võimalda ka
mõlema pikaajalise privaatvõtme teadmine

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-3:ed-3:v1:en

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- tulevikusalastus
- mõlem-tulevikusalastus
- tulevikusalastus olemi A suhtes
- tulevikusalstus perioodiks T