forward secrecy with respect to both entity A and entity B individually

tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi

olemus
ISO/IEC 11770-3:
olukord, kus olemi A või B pikaajalise privaatvõtme teadmine
pärast võtme kokkuleppimist ei võimalda vastasel
uuesti arvutada varemtuletatud võtmeid;
erineb mõlem-tulevikusalastusest, kus seda
ei võimalda ka mõlema pikaajalise privaatvõtme teadmine
=
property that knowledge of entity A’s long-term private key or knowledge of entity B’s long-term private key subsequent to a key agreement operation does not enable an opponent to recompute previously derived keys
Note. This differs from mutual forward secrecy in which knowledge of both entity A’s and entity B’s long-term private keys do not enable recomputation of previously derived keys.


standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-3:ed-3:v1:en

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- tulevikusalastus
- mõlem-tulevikusalastus
- tulevikusalastus olemi A suhtes
- tulevikusalstus perioodiks T

Toimub laadimine

forward secrecy with respect to both entity A and entity B individually

tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi

olemus
ISO/IEC 11770-3:
olukord, kus olemi A või B pikaajalise privaatvõtme teadmine
pärast võtme kokkuleppimist ei võimalda vastasel
uuesti arvutada varemtuletatud võtmeid;
erineb mõlem-tulevikusalastusest, kus seda
ei võimalda ka mõlema pikaajalise privaatvõtme teadmine
=
property that knowledge of entity A’s long-term private key or knowledge of entity B’s long-term private key subsequent to a key agreement operation does not enable an opponent to recompute previously derived keys
Note. This differs from mutual forward secrecy in which knowledge of both entity A’s and entity B’s long-term private keys do not enable recomputation of previously derived keys.


standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-3:ed-3:v1:en

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- tulevikusalastus
- mõlem-tulevikusalastus
- tulevikusalastus olemi A suhtes
- tulevikusalstus perioodiks T

Palun oodake...

Tõrge

forward secrecy with respect to both entity A and entity B individually

tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi

olemus
ISO/IEC 11770-3:
olukord, kus olemi A või B pikaajalise privaatvõtme teadmine
pärast võtme kokkuleppimist ei võimalda vastasel
uuesti arvutada varemtuletatud võtmeid;
erineb mõlem-tulevikusalastusest, kus seda
ei võimalda ka mõlema pikaajalise privaatvõtme teadmine
=
property that knowledge of entity A’s long-term private key or knowledge of entity B’s long-term private key subsequent to a key agreement operation does not enable an opponent to recompute previously derived keys
Note. This differs from mutual forward secrecy in which knowledge of both entity A’s and entity B’s long-term private keys do not enable recomputation of previously derived keys.


standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-3:ed-3:v1:en

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- tulevikusalastus
- mõlem-tulevikusalastus
- tulevikusalastus olemi A suhtes
- tulevikusalstus perioodiks T

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!