AKIT
English Eesti

forward secrecy with interval T

tulevikusalstus perioodiks T

olemus
ISO/IEC 11770:
turvaomadus, mille puhul
hetkel t = t0 süsteemist lahkunud olem
ei saa teada ühtki T kestel järgnevat ühisvõtit,
st mingil hetkel t > t0+T kasutatud ühisvõtit

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:11770:-5:ed-2:v1:en

vt ka
- kolmanda poole tulevikusalastus
- minevikusalastus perioodiks T
- tulevikusalastus
- mõlem-tulevikusalastus
- tulevikusalastus olemi A suhtes
- tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi